Voor meer info bel : 0321-338800

Pootgoed

APF Holland B.V. is tevens uw leverancier van pootaardappelen ten behoeve van de teelt van consumptieaardappelen. Hierbij kan de keuze gemaakt worden uit een breed spectrum van rassen, elk met haar specifieke eigenschappen zoals aardappelmoeheidresistentie, teelteigenschappen enzovoort. In overleg kunnen we meestal aan uw wens voldoen al dan niet gekoppeld met de terugkoop van uw fritesaardappelen geteeld uit deze pootaardappelen.

APF1-001  IMG_0418 

Voor de pootgoedteelt werkt APF Holland B.V. nauw samen met het Duitse kweek- en handelsbedrijf Interseed potatoes GmbH. Interseed heeft al meer dan 30 jaar ervaring met rassen voor de verwerkende industrie. Uit deze samenwerking is Interseed Holland B.V. voortgekomen. De pootgoed teelt activiteiten van APF Holland B.V. zijn hierin ondergebracht.

Interseed rassen zijn: Albata, Miss Bianka, Miss Malina en Zorba.

Certificaat Hygiene protocol ringrot 2017.